Sprawa rozwodowa – jak przebiega?

Statystyki wskazują, że rozwód jest zakończeniem nawet co trzeciego małżeństwa w Polsce

Statystyki wskazują, że rozwód jest zakończeniem nawet co trzeciego małżeństwa w Polsce. Może zostać przeprowadzony z orzeczeniem o winie jednego, obojga małżonków lub bez orzekania o winie. Zakończenie małżeństwa zostanie orzeczone przed sąd, jeśli doszło do trwałego i zupełnego rozkładu życia małżeńskiego, a więc sytuacja ta nie rokuje zmian (więcej).

Przebieg sprawy rozwodowej

Sprawy rozwodowe Wrocław (https://www.kancelaria-antczak.pl/rozwod/) są prowadzone przez kancelarie, które pomagają w pisaniu pozwu rozwodowego i prowadzeniu sprawy. Nie zawsze sprawa rozwodowa musi odbywać się w asyście adwokata, ponieważ strony mogą dojść do porozumienia i taka pomoc okazuje się zbędna. Po napisaniu pozwu rozwodowego, który będzie zawierał dane osobowe stron, orzeczenie o winie czy wezwanie do płacenia alimentów, należy złożyć go w odpowiednim sądzie względem miejsca zamieszkania. Koszty sądowe ponosi osoba wnosząca pozew o rozwód – są one stałe i wynoszą 600 złotych. O terminie rozprawy sądowej strony zostaną poinformowane drogą listową. Podczas rozprawy zostaną wysłuchane strony, czasem również dzieci, a sytuacja rodziny będzie dogłębnie badana. Jeśli małżonkowie są w stanie dojść do porozumienia, zakończenie ich małżeństwa rozwodem może mieć miejsce już na pierwszej i jednocześnie ostatniej rozprawie.

Sprawy rozwodowe, podczas których strony są skłócone i wzajemne porozumienie jest mocno utrudnione, mogą przeciągać się miesiącami. Ustanie małżeństwa nie jest jednoznaczne z wyrokiem sądu. Należy bowiem poczekać, aż wyrok ulegnie uprawomocnieniu, co ma miejsce w 21 dni po ogłoszeniu wyroku, o ile żadna ze stron postępowania nie wniesie apelacji. W przypadku wniesienia apelacji, należy przygotować się na kolejną rozprawę, która będzie toczyła się w Sądzie Apelacyjnym – strony muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na wyznaczenie terminu rozprawy.

Business obraz autorstwa yanalya - www.freepik.com